Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Prieš pradedant registraciją, prašau susipažinkite su mokymosi taisyklėmis mano mokykloje. Priimkite šias taisykles kaip sutartį tarp manęs – užsakymo vykdytojo, ir Jūsų – mano kliento. Laiške – užsakyme registracijai būtina parašyti “su mokymosi taisyklėmis susipažinau ir sutinku”.

Darbas grupėse apmokant šunis, vyksta per Jūsų – jų šeimininkų – apmokymą. Mes su Jumis turime bendrauti, dirbti “ant vienos bangos”, tarp mūsų turi būti geras kontaktas ir tarpusavio supratimas. Jei viso to nebus, mūsų darbas bus bergždžias Jūsų pinigų ir mano laiko leidimas, todėl aš nedirbu su neadekvačiais ir konfliktuojančiais klientais.  Aš pasilieku sau teisę vienąkart įspėjus, pašalinti iš grupės konfliktuojantį klientą, jei jis trukdo normaliam grupės darbui. Tokiu atveju, aš grąžinu klientui nepanaudotą anksčiau įmokėtų pinigų dalį.

Į užsiėmimus nepriimu kitų dresiravimo mokyklų ar kitų instruktorių klientų, tačiau galimos išimtys po atskiro pokalbio.

Taip pat pasilieku sau teisę fotografuoti ir filmuoti užsiėmimų ir renginių metu, kad vėliau galima būtų aptarti užsiėmimus, įvairias situacijas, bei naudoti reklamos tikslais.

Kaip vykdytojas, aš įsipareigoju padaryti viską, kas nuo manęs priklauso, kad apmokyti Jus – mano klientą, ir Jūsų šunį pagal paklusnumo programą. Tam aš įsipareigoju panaudoti visas turimas žinias ir patirtį, aiškinti, pasakoti ir rodyti, siūlyti įvairius problemų sprendimo variantus. Atsakysiu į visus Jūsų klausimus, susijusius su dresūra ir šunų laikymu, pagal poreikį aptarsime juos atskirai.

Kaip klientas, Jūs įsipareigojate reguliariai lankyti grupinius užsiėmimus sutartomis savaitės dienomis ir valandomis, vykdyti mano rekomendacijas užsiėmimų metu ir savarankiško darbo procese. Taip pat įsipareigojate laiku mokėti už mokymus pagal iš anksto nustatytą tvarką. Esant prieštaravimams dėl mano veiksmų, nedelsiant turite man apie tai pranešti. Jūs galite uždavinėti klausimus ir dalyvauti juos aptariant, teikti siūlymus ir pastabas mano atžvilgiu. Jūs esate atsakingas už savo šuns elgesį ir aplinkinių saugumą. Jei klientas savavališkai praleidžia užsiėmimus, ar apskritai nustoja juos lankyti, pinigai, sumokėti iš anksto, nėra grąžinami, atskirais atvejais įmanomos išlygos.

Mokymų programa susideda iš kelių etapų. Neatidirbus vieno etapo, į kitą pereiti yra neįmanoma. Ypatingai tai liečia etapą – darbo be pavadėlio pradžia. Tai ypatingas etapas, reikalaujantis iš manęs ypatingo susikaupimo, o iš kliento atitinkamo pasirengimo. Kartais taip nutinka, kad dėl įvairių priežasčių klientas ateina iki  etapo su neparuoštu šunimi. Tokiu atveju aš neleidžiu klientui dalyvauti šiame etape, paaiškinu tokio savo elgesio priežastis ir galimus sprendimo variantus. Tęsti mokymus galima įvykdžius nustatytus paklusnumo programos normatyvus.

Svarbiausia, ką noriu pabrėžti – turime atminti, kad esame žmonės ir turime elgtis žmogiškai. Taip pat turime nepamiršti, kad mūsų šunys yra mūsų atspindys, tad išlikime žmonėmis...